H M A T

Loading

Governing - Council

PRESIDENT
Dr. K. Gopala Krishna
TECHNICAL ADVISOR
Dr. Rajashree P Shah
VICE PRESIDENTS
Dr. C.V. Swamy
Dr. S. Dayanand Rao
Dr. G. Chandra Darshan Rao
Dr. A. Manik Prabhu
Dr. K. Srinivasa Gupta
GENERAL SECRETARY
Dr. G. Durga Prasad Rao
TREASURER
Dr. Venugopal Gouri
joint secretaries
Dr. M.N. Chary
Dr. Anand Rao Mengji
Dr. Goutham Rallabandi
ORGANISING SECRETARY
Dr. N.S. Raghu Ram
MEMBERS
Dr. P. Shyam Sundar Reddy
Dr. P. Srinivas
Dr. Ramya Kathula
Dr. Annapurna Mantha
Dr. R. Sai Shruthy
Dr. Shreya Madishetti
Dr. Shanmukha Priya